niedziela, 22 listopada 2015

BOHATEROWIE

Caroline Houston 16 lat
,,Le­piej żeby mnie niena­widzi­li ta­kim, ja­ki jes­tem, niż kocha­li ko­goś, kim nig­dy nie będę. ''
Niall Horan 20 lat
,,Dlacze­go ma­my się niena­widzić? Zes­pa­la nas so­lidar­ność, niesie ta sa­ma pla­neta, jes­teśmy załogą te­go sa­mego statku. ''
Znalezione obrazy dla zapytania niall horan 20 years old
Znalezione obrazy dla zapytania niall horan 20 years old
Znalezione obrazy dla zapytania niall horan 20 years old
Harry Styles 19 lat
,,Między mężczyzną a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń. ''
Znalezione obrazy dla zapytania harry styles 19 years old
Znalezione obrazy dla zapytania harry styles 19 years old
Louis Tomlinson 21 lat
,,Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmie­chają się oczy. ''
Znalezione obrazy dla zapytania louis tomlinson 20 years old
Znalezione obrazy dla zapytania louis tomlinson 21 years old
Znalezione obrazy dla zapytania louis tomlinson 21 years old
Zayn Malik 20 lat
,,Ko­biety są jak pa­piero­sy - cza­sami de­ner­wują, a cza­sami działają kojąco na roz­trzęsione nerwy. "
Znalezione obrazy dla zapytania zayn malik 20 years old
Liam Payne 20 lat
,,Człowiek jest wiel­ki w rzeczach krańco­wych: w sztu­ce, w miłości, w głupo­cie, w niena­wiści, w egoiz­mie, a na­wet w ofiar­ności - ale światu naj­bar­dziej brak prze­ciętnej dobroci. "
Znalezione obrazy dla zapytania liam payne 20 years old
Znalezione obrazy dla zapytania liam payne 20 years old
Znalezione obrazy dla zapytania liam payne 20 years old
Paul Higgins 36 lat
,,W na­turze ludzkiej leży, że od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cy innej."
Znalezione obrazy dla zapytania paul higgins 36 years old
Kristen Houston 34 lat
„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska."
Znalezione obrazy dla zapytania mandy cornett
Justin Bieber 20 lat
,,Sława jest jak ka­wior. Bar­dzo przy­jem­nie jeść go od cza­su do cza­su, ale na co dzień jest nie do zniesienia"
Znalezione obrazy dla zapytania justin bieber 20 years old
Znalezione obrazy dla zapytania justin bieber 20 years old
Znalezione obrazy dla zapytania justin bieber 20 years old
Perrie Edwards 19 lat
,,Hu­mor to pra­wie zaw­sze gniew z nałożonym makijażem."
Znalezione obrazy dla zapytania perrie edwards 19 years old
Znalezione obrazy dla zapytania perrie edwards 19 years old
Znalezione obrazy dla zapytania perrie edwards 19 years old
Eleanor Calder 20 lat
,,Można oczy zam­knąć na rzeczy­wis­tość, ale nie na wspomnienia. "
Znalezione obrazy dla zapytania eleanor calder 19 years old
Znalezione obrazy dla zapytania eleanor calder 19 years old
Znalezione obrazy dla zapytania eleanor calder 20 years old
Danielle Peazer 24 lat
,,To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu."
Znalezione obrazy dla zapytania danielle peazer 24 years old
Louise Teasdale 30 lat
,,Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? "
Znalezione obrazy dla zapytania lou teasdale 19 years old
Znalezione obrazy dla zapytania lou teasdale
Znalezione obrazy dla zapytania louise teasdale 30 years old
Tom Atkin 33 lat
,,Niewiele rzeczy tak bar­dzo oszu­kuje jak wspomnienia."
Znalezione obrazy dla zapytania tom atkin
Lux Atkin 2 lat
Znalezione obrazy dla zapytania lux atkin
Znalezione obrazy dla zapytania lux atkin 2 years old
Znalezione obrazy dla zapytania lux atkin 2 years old

i inni....

4 komentarze:

 1. Odpowiedzi
  1. To że Eleanor jest to wcale nic nie oznacza po prostu mam pomysł na jej postać obiecuję że cię zaskoczę <3

   Usuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
 2. To że Eleanor jest to wcale nic nie oznacza po prostu mam pomysł na jej postać obiecuję że cię zaskoczę <3

  OdpowiedzUsuń